Bönsta, Nyköping och Bråta, Trosa – småhus

19 jun 2019

I Bönsta, strax utanför Nyköping och i Bråta, Trosa, har två småhusområden med parhus och friliggande villor uppförts. I Bönsta dimensionerades utformningen av komplementbyggnaderna analytiskt.

Småhusområden kräver ofta stor brandteknisk omsorg. Det kan till exempel gälla utrymning från flera våningsplan och avskiljning mellan olika bostäder, för att minska risken för att brand sprids vidare mellan bostäderna.