Bålbro 1-3, Rimbos nya skola och kulturscen

19 jun 2019

I Rimbo uppförs en ny skola i 2 våningsplan för totalt 400 personer. I direkt anslutning byggs en större kulturscen för musik- och teateruppträdanden som även kan användas för publik verksamhet.

Den brandtekniska utmaningen har bland annat varit att finna en bra utrymningsstrategi från det övre planet där många av skolans utbildningslokaler är placerade. I ett tätt samarbete med projektets arkitekt utarbetades en lösning med utrymning via loftgång som löper längs med hela byggnaden och ansluter till utrymningstrapphus. Tack vare denna lösning gavs en stor frihet i placering av utbildningslokaler och en hög flexibilitet för framtida ändringar.