Kista Galleria

14 apr 2019

Kista Galleria är en av Stockholmsområdets större shoppinggallerior. Förutom butiker och matvaruaffärer finns även biograf, bowlinghall, gokartbana, vårdcentral och gym i centrumanläggningen. En uppgång från tunnelbanan mynnar direkt in i gallerian.

Brandskonsulten AB har arbetat med Kista Galleria sedan den stora om- och tillbyggnaden 1999 – 2003 när den uthyrningsbara detaljhandelsarean ökade från 22 000 till 48 000 m2. I ombyggnationen ingick bland annat att bygga om stora ytor till biografsalonger. Under åren som följde arbetade vi med löpande brandskyddsfrågor, både med hyresgästanpassningar och systematiskt brandskyddsarbete. När Kista Galleria växte med ytterligare 11 000 m2 handelsytor i två plan 2008/2009 medverkade vi vid projektering och uppföljning samt med planering och kontroll av brandskydd under byggtid.

Idag, 20 år efter den stora ombyggnationen, pågår en uppfräschning av alla ytor. Som en del i uppföljningen av det systematiska brandskyddsarbetet har vi varit med och provat styrningar för nödbelysning, utrymningslarm, brandgasventilation och rökjalusier.