Arla mjölkpulverfabrik

19 jun 2019

Den största investeringen för Arla Foods AB någonsin var när mjölkpulverfabriken byggdes i Vimmerby. Byggytan är cirka 18 000 m2 och anläggningen har en kapacitet på cirka 380 Mkg mjölk.

Inom anläggningsområdet finns flera olika byggnader som rymmer olika verksamheter, allt från laboratorier, verkstäder och personalutrymmen till produktionslokaler, packeri, lagerlokaler och verkstäder. Det innebär att vår roll som SAK3 (sakkunnig brand) i projektet blir omfattande och bred.