Arboga whiskyfabrik

19 jun 2019

Arboga är kanske inte den första associationen när någon nämner whisky, men sedan 2018 finns faktiskt ett destilleri i kommunen, inrymt i en tidigare lager- och industrilokal.

I destilleriet finns den karaktäristiska destilleringsutrustningen och faten där destillatet lagras i väntan på att bli färdig dryck. Där finns även spannmålssilo och lab. Verksamheten innebär att brandcellsindelningen behöver bli mer omfattande än vid många andra industriverksamheter av motsvarande storlek.