Vi är specialister på att analysera risker och ta fram smarta lösningar anpassade efter byggnadens och verksamhetens förutsättningar. Hos oss finns den kunskap som behövs för att omsätta lagkrav till praktiska lösningar. Brandskyddet får aldrig bli ett hinder för byggnaden och den verksamhet som finns i den. Välkommen till Brandkonsulten AB!