Rekord!

06 maj 2022
För visst måste det vara någon form av rekord att uppföra en byggnad om ca 110 000 m2 med högsta kvalitet under en pågående pandemi på ett år? Som exempel på byggnadens storlek kan nämnas att den har 100 in- och utlastningsportar, en volym motsvarande
2,5 Avicii Arena samt ett sprinklerskydd bestående av 101 000 sprinklerhuvuden!

Brandkonsulten AB har i tät samverkan och med stort förtroende från beställare, projektörer och entreprenörer medverkat i projektet med Coops nya automatlager i
Kjula, Eskilstuna – en av Europas största och modernaste anläggningar.

Vi är redo för fler uppdrag inom lager och logistik!
Vill ni veta mer om detta spännande projekt, kontakta Anders Karlsson.