NKS, Nya Karolinska Solna

19 jun 2019

Brandkonsulten AB har medverkat i byggprojektet Nya Karolinska Solna (NKS) sedan 2009. I slutet av 2016 tog sjukhuset emot de första patienterna och inflyttningen i de nya lokalerna har fortsatt under 2017 och 2018. Nu när alla byggnader är färdiga och verksamheten är igång bistår vi med rådgivning och medverkar vid ombyggnader och ändringar.

Eftersom NKS är ett Universitetssjukhus som tar emot de patienter som är svårast sjuka och skadade, ställs höga krav på robusta lösningar och ett brandskydd anpassat efter de aktuella förutsättningarna på respektive avdelning. En utmaning på sjukhus är att många avdelningar har patienter som inte själva kan sätta sig i säkerhet vid en brand och som i vissa fall inte kan flyttas. Brandskyddet har anpassats för detta, bland annat genom att varje vårdrum utformats som en egen brandcell.