New York Grill & Bar, Norrköping

19 jun 2019

På Gamla Torget i Norrköping ligger New York Grill & Bar i en byggnad från 1800-talet. När huset renoverades anpassades byggnaden med nya planlösningar, ny hiss, nya installationssystem och nya ytskikt.

Utmaningen låg i att anpassa brandskyddet efter de förutsättningar som det gamla huset har i form av trästomme och äldre träbjälklag. Vid rivning för nya schakt och hiss konstaterades att bärverkets brandskydd behövde åtgärdas med både inklädnader och med brandskyddsmålning.

I samma vackra fastighet på Gamla Torget har vi valt att placera vårt regionkontor.