Klara C, Stockholm city

19 jun 2019

Klara C ligger på Vasagatan, mittemot Centralstationen i Stockholm. Byggnaden uppfördes för Esselte i början av 1930-talet med Ivar Tengbom som arkitekt och nyttjades då som tryckeri och kontor. Under 2017 – 2018 gjordes en totalrenovering av hela huset, totalt 35 000 m2 i 10 våningar. En stor del av Klara C utgörs av kontor och på gatuplan finns större butiker och restauranger. Källarplanen omfattar teknikutrymmen, garage och förråd.

Särskilt utmanande var att skapa moderna, ljusa kontorsytor för ett högt personantal i ett kvarter ursprungligen avsett för industriverksamhet. Tack vare ett nära samarbete med projektets arkitekter och teknikprojektörer, och med ett stort förtroende för vårt arbete från beställarens sida, skapades moderna brandtekniska lösningar anpassade efter dagens behov.