JM:s huvudkontor

19 jun 2019

För femte gången medverkar Brandkonsulten AB vid projektering av nytt huvudkontor för JM. I kontorsbyggnaden som ska stå klar 2022 finns plats för 1000 personer på de sju våningsplanen. Takterrassen blir en publik yta med plats för cirka 500 personer, vilket i sig är en utmaning när det gäller utrymning, tillgänglighet och åtkomlighet.

Kontorsbyggnaden får en öppen ljusgård och öppna planlösningar, där stor hänsyn tas till att planlösningen ska vara flexibel. Brandskyddlösningen verifieras analytiskt och byggs upp bland annat genom brandtekniska system som brandlarm och sprinkler.

Området som exploateras ligger nära Essingeleden, en primär led för transport av farligt gods. Inför detaljplaneändringen genomförde vi en riskanalys för området. Vi har också gjort en analys av projektrisker kopplade till brand, som ett stöd för projektledningen och till grund för våra egna arbetsinsatser.