Behöver du hjälp med hantering av brandfarlig vara?

13 aug 2021

För att hantera brandfarlig vara är det viktigt att kunna hitta rätt bland lagar, föreskrifter, tolkningar och handböcker som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger ut. Det gäller att hitta flexibla lösningar som fungerar för verksamhetens behov, vilket säkerställs med en genomarbetad och projektanpassad riskutredning. Att hjälpa verksamheter med brandfarlig vara är något Brandkonsulten AB har lång erfarenhet av och vi har också sett ett ökat behov av detta. Vi har därför breddat kunskapen så vi numera har flera specialister inom området på samtliga av våra kontor. Vi kan åta oss alla typer av projekt där brandfarlig vara hanteras och där tillstånd krävs, vilket kan vara allt från större anläggningar som laboratorier, lager och industrier till mindre gasolanläggningar i restaurangkök och bergvärmeanläggningar. Har du frågor eller behöver hjälp, kontakta gärna Martin Wier hos oss.