Detaljhandel

Kungliga Musikaliska Akademin, Stockholm

Kungliga Musikaliska Akademin byggdes som ett palats på 1870-talet. Stora salen har förutom att nyttjats som konsertlokal även varit platsen för de 26 första Nobelfestligheterna.

Brandkonsulten AB har arbetat med en omfattande inventering av det befintliga brandskyddet i byggnaden. Arbetet innebar ett helhetsgrepp för att säkerställa ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete.

Fler exempel på systematiskt brandskyddsarbete:

  • Höghus 1-4 på Hötorget
  • Kungliga Dramatiska Teatern
  • Ett flertal av HSBs bostadshus i Stockholm
  • Samtliga Anders Bodins fastigheter
  • Skansenakvariet

 

Brandfarlig vara
.