Industrier

Södra Bankohuset, Gamla Stan

Byggnaden som ligger vid Järntorget i Gamla Stan uppfördes runt 1680. Södra Bankohuset uppfördes av staden då det behövdes en samlingsplats för stadens börs- och bankverksamhet. Byggnaden uppfördes på begäran av Sveriges Riksbank och är sannolikt världens äldsta bankbyggnad.

Brandkonsulten ABs arbete inom fastigheten har bland annat omfattat en ingående inventering och framtagande av åtgärdsförslag med särskild hänsyn till de höga bevarandekrav som ställs på byggnaden.

Andra exempel på projekt med höga bevarandekrav:

  • Maria Magdalena kyrka
  • Örebro Slott
  • Linköpings Slott
  • Svenska Institutet i Rom
  • Waldemarsudde
Höga byggnader
.