Brandfarlig vara

Brommaplan, riskhantering

Brommaplan är ett helt nytt utvecklingsområde i Stockholm. Här planeras för ca 850 nya bostäder, en galleria, ny bussterminal, kontor och infartsparkering.

Inom området har Brandkonsulten AB utfört ett omfattande riskarbete i samband med utveckling av området innefattande bl a etablering av de nya verksamheterna i närhet av farligtgodsleder, vattenverk och tunnelbana.

Fler exempel på riskarbeten:

  • Mårtendsdal, riskanalys för ny detaljplan, kontorskvarter
  • Mångkulturellt centrum i Tensta, etablering nära farligtgodsled
  • Port 73, Haninge Handelsplats, riskutredningar
  • Posten 1, Tomteboda rangerbangård
  • Söderbymalm 3:462, Najaden, riskanalys för ny detaljplan

 

 

Restauranger
.