Kulturbyggnader

Kajen 4, Liljeholmen, Stockholm

Projektet innebar nybyggnad av flerbostadshus i anslutning till Liljeholmskajen. Byggnaden omfattar 183 lägenheter och är som mest uppfört i 24 våningar ovan mark.

Våningsantalet och utformningen med ett trapphus ställde speciella krav på de brandtekniska lösningarna och verifiering av utformningen. Brandkonsulten AB var engagerade som brandsakkunnig i projektets samtliga skeden från förstudie till kontroll och provning av de brandtekniska systemen.

Flera exempel på spännande bostadsprojekt:

  • Välbehaget, Jublet och Leendet vid Västermalms strand
  • Västermalms Atrium på nordvästra Kungsholmen
  • Medicinaren, studentbostäder vid Flemingsbergs centrum
  • Nya Kvarnen 1 o 2, Silohusen m fl på Kvarnholmen
Vårdanläggningar
.