Hotell

Port 73, Haninge Handelsplats

Port 73 är namnet på handelsplatsen i Haninge som invigdes under 2010. Området har successivt fortsatt att växa med ambitionen att skapa en regional handelsplats för Haninge och Tyresö. Senaste etappen slutfördes 2014 och består av en tillbyggnad av 13 000 m2 i två plan.

Brandkonsulten AB har medverkat som sakkunnig projekt i samtliga skeden och etapper vilket förutom byggnadsteknisk projektering även omfattat brandskydd under byggtid, hantering av brandfarlig vara och riskbedömningar med hänsyn till närliggande farligtgodsleder.

Flera exempel på intressanta projekt inom handel:

  • Kista Galleria
  • H&Ms flaggskeppsbutiker på Hamngatan
  • Åhléns City, Stockholm
  • Åkersberga Centrum
  • Linden och Spiralen, Norrköping
Systematiskt brandskyddsarbete
.