Brandfarlig och explosiv vara

Utbildning och utveckling

Inom företaget bedrivs kontinuerlig utveckling vilket ses som en naturlig del i arbetet. Bland annat medverkar företaget vid utveckling av produkter med efterföljande brandprovningar. Representanter från Brandkonsulten AB deltar i olika referensgrupper inom bl a riskhantering, analytisk dimensionering, brand- och utrymningslarm, sprinkler och ventilationsbrandskydd.

Våra konsulter medverkar, mellan de traditionella uppdragen, som föreläsare vid kurser eller enskilda föredrag inom området byggnadstekniskt brandskydd.

Brandkonsulten AB och våra anställda har under många år medverkat vid framtagande av handböcker inom brandskydd. Exempel på handböcker är:

 • Brandskydd i Boverkets byggregler
 • Brandskyddsdokumentation
 • Vägledande markering, nödbelysning och allmänbelysning
 • Lås och utrymningsvägar
 • Brandskydd i hissar
 • Brandskydd hotell
 • Företagets brandskyddsorganisation
 • Brandsyn juridik med rättsexempel
 • Hotell och restaurang
 • Brandskydd i byggbodar
 • Anlagd brand i skolor
 • Arkitektens handbok

Inom området ventilationsbrandskydd har företaget medverkat i följande handböcker tillsammans med VVS Tekniska Föreningen och Svensk Ventilation:

 • Praktiska lösningar Brandskydd
 • Brandskydd Brandgasfläktar
 • Imkanal 2012
Kvalitet och miljö
.