Brandteknisk projektering

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Ett fungerande SBA är ett bra sätt att upprätthålla och förbättra brandskyddet i byggnader och verksamheter. Brandkonsulten AB hjälper fastighetsägare och verksamhetsinnehavare att ta fram underlag och rutiner för SBA. Arbetet omfattar bland annat nedanstående uppgifter:

  • Genomgång och värdering av tillgängligt underlag, till exempel planritningar och driftkort
  • Inventering på plats
  • Skriftlig dokumentation av brandskyddet
  • Dokumentation av brister med tillhörande prioritering
  • Förslag till åtgärder
  • Ta fram rutiner för fortsatt SBA
  • Ta fram checklistor
  • Ta fram brandskyddsritningar
Riskanalyser
.