Du är här: Hem/Om oss/Riskanalyser
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA

Riskanalyser

Brandkonsulten AB genomför riskanalyser i samhällsbyggnadsprocessen. Uppdragen kan vara att utreda risker i samband med etablering nära riskkällor som till exempel transportleder för farligt gods och industrier. Vi utför kvalitativa bedömningar, grovanalyser och detaljerade analyser med beräkningar av individ- och samhällsrisk.

Vår strävan är att ta fram kostnadseffektiva åtgärder som är välkända inom branschen och som minimerar inverkan på byggnadens arkitektur. I detta arbete är våra kunskaper inom byggnadstekniskt brandskydd värdefulla.

Vi utför sårbarhetsanalyser inom sjukvårdsverksamhet med en metodik som utvecklats inom Brandkonsulten AB. Analysen är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som utgör ett viktigt beslutsunderlag. Metoden har med framgång tillämpats under projekteringen av Nya Karolinska Sjukhuset, NKS.

Brandkonsulten AB arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser för kommunal verksamhet. För Nacka kommun har Brandkonsulten AB haft rollen som projektledare för olika riskhanterings- och sårbarhetsprojekt, samt arbetat som utförare av kommunala risk- och sårbarhetsanalyser med bland annat redovisning för Länsstyrelsen i Stockholms län.

Brandkonsulten AB bistår med analyser i riskhanteringsprocessen inom privata företag, industrier och organisationer. Några av våra största styrkor inom denna sektor är att genomföra brandriskanalyser samt orsaks- och konsekvensanalyser i utredande eller förebyggande syfte. Med utgångspunkt från risksituationen tar vi fram kort- och långsiktiga lösningar för att öka robustheten och minska risken för avbrott och egendomsskada.

Brandfarlig och explosiv vara
.