Utbildning och utveckling

Kvalitet och miljö

Brandkonsulten AB arbetar efter ett kvalitetssystem som är i linje med SS-ISO 9001. Kvalitetssystemet är en av huvuddelarna i företagets certifiering enligt SBF 2003:1.

I alla projekt arbetar minst två konsulter, en som handlägger projektet och en som är internkontrollerande. För att få vara internkontrollerande krävs flerårig erfarenhet av brandteknisk projektering. Till varje projekt knyts en handläggare och en internkontrollerande som har rätt kompetens för just det projektet. Valet sker även utifrån att både handläggande och internkontrollerande brandingenjör kan medverka i den omfattning som krävs för att säkerställa kvalitén i aktuellt projekt.

Vår påverkan på miljön i samband med projekt är begränsad eftersom vi sällan föreskriver varor eller material. För Brandkonsulten ABs dagliga verksamhet väljs miljömärkta och ekologiska varor när det är möjligt. Vidare strävar vi efter att nyttja kollektivtrafik vid kund- och platsbesök. För närvarande är vårt huvudsakliga miljömål att sänka el- och pappersförbrukningen på våra kontor.

Certifieringar
.