Riskanalyser

Brandfarlig och explosiv vara

Brandkonsulten AB har kompetens att analysera och bedöma risker vid hantering av brandfarliga och explosiva varor samt i explosionsfarliga miljöer (ATEX). Vår projektering omfattar verksamheter där brandfarliga och explosiva varor hanteras. Arbetet omfattar bland annat nedanstående uppgifter:

  • Riskutredningar
  • Klassningsplaner
  • Explosionsskyddsdokument
  • Stöd vid tillståndsansökningar enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor
  • Utbildningar
Utbildning och utveckling
.