Du är här: Hem/Om oss

Om oss

Brandkonsulten ABs huvudsakliga arbetsområde är brandteknisk projektering med rådgivning och dokumentation inom alla skeden av plan- och byggprocessen. Vi medverkar i små och stora projekt, från idéskiss till relationshandling. Andra arbetsområden där Brandkonsulten AB genomför många projekt är systematiskt brandskyddsarbete, riskutredningar och hantering av brandfarlig vara.

Företagets affärsidé är att biträda byggsektorns professionella aktörer med rådgivning angående byggnadstekniskt brandskydd, riskanalyser och systematiskt brandskyddsarbete i byggprojektens alla skeden.

Målet för oss i våra projekt är att ta fram lösningar som uppfyller samhällets krav och möter beställarens krav och behov. Företaget har en väl avvägd blandning av utbildning, erfarenhet och spetskompetens. Detta tillsammans med våra rutiner för internkontroll gör att våra konsulter kan vara effektiva i projekten. Vi ska i mötet med uppdragsgivaren, övriga inblandade konsulter, entreprenörer, leverantörer och myndigheter upplevas som Tillgängliga, Trovärdiga, Tillförlitliga, Tydliga och Trevliga.

Våra konsulter är brandingenjörer, och flera har även civilingenjörsexamen i riskhantering. Företaget har såväl brandingenjörer utbildade i Statens Brandnämnds regi som nyligen utexaminerade brand- och civilingenjörer från Lund, Luleå och Mälardalens högskola. Många av våra konsulter har erfarenhet från arbete inom förebyggande och operativ räddningstjänst, Länsstyrelse, Boverket, statliga myndigheter och andra brandkonsultföretag.

Brandkonsulten ABs vision baseras på fyra byggstenar, som innebär att vi ska vara:

  • Det självklara valet
  • Ett företag i framkant
  • Branschens bästa brand- och riskkonsulter
  • Sveriges bästa arbetsplats

Företaget har funnits sedan 1990 och har kontor i Stockholm, Norrköping och Umeå.

Brandkonsulten AB är medlem i Sveriges Brandkonsultförening, BRA.

Brandteknisk projektering
.