Tre nya SAK3-certifieringar

2018-08-28

Brandkonsulten AB utökar sin SAK3-kompetens med tre nya certifieringar genom Lina Åteg (Norrköping), Fredrik Magnusson (Umeå) och Henric Fält (Stockholm). Tillsammans med tidigare certifierade Anders Karlsson och Daniel Fridström har vi nu totalt fem SAK3-certifierade konsulter, samtliga i den högsta nivån - Sakkunnig inom brandskydd, behörighet K - enligt BFS 2011:17 SAK3.

"Med den här förstärkningen har vi väsentligt ökat vår förmåga att hantera SAK3-uppdrag och nu dessutom med täckning på samtliga kontor, vilket känns särskilt bra" säger VD Anders Karlsson.

I vissa fall, där det finns oklarheter kring byggherrens eller projektorganisationens kompetenser, kan byggnadsnämnden begära att en sakkunnig (SAK3-certifierad) person kontrollerar och/eller verifierar om bygglagstiftningens krav på säkerhet i händelse av brand är uppfyllt i det aktuella projektet. Det är byggnadsnämnden som avgör när behov av sådana extra kontroller/verifieringar föreligger och rollen krävs endast vid dessa specifika omständigheter.

 

.