Ny VD för Brandkonsulten AB!

2015-02-04

Anders Karlsson har tillträtt som ny VD för Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Anders har varit verksam inom företaget sedan 1999 och har arbetat som konsult, gruppchef och under senaste året som vice VD.

"Det känns väldigt roligt och spännande att ta över rollen som VD och leda och utveckla bolaget utifrån den fina plattform som är lagd. Att fortsätta verka för att vara det goda företaget och en attraktiv arbetsplats för brand- och riskingenjörer kommer att vara två av mina primära fokusområden, säger Anders Karlsson."

Kjell Fallqvist grundade företaget 1990 och har sedan dess varit företagets VD.

"Det känns skönt att lämna över ledningen och utvecklingen till en så trygg och kompetent person som Anders Karlsson. Jag är helt förvissad om att han är rätt person för att bibehålla företagets kärnvärden gentemot kunder och anställda, säger Kjell Fallqvist".

Kjell fortsätter att arbeta inom företaget som brandkonsult och styrelseledamot.

.