Ny rekommendation - Styrfunktioner från brandlarmet

2015-04-07

AnnaCarin Carlén, Brandkonsulten AB, är huvudförfattare till den senaste rekommendationen från Brandskyddsföreningen - Styrfunktioner från brandlarmet.

Rekommendationen tar bland annat upp vilka regelverk som ligger till grund för brandlarm och brandskyddsfunktioner, hur ansvarsfrågan ser ut samt hur samordning och kommunikation mellan alla inblandade projektörer kan underlättas.

- I projekt där styrfunktionerna projekteras sent och under tidspress finns alltid risken att lösningen grundas mer på slentrian, ”så brukar man göra”, än på en genomtänkt helhet. Genom att arbeta med styrområden och styrområdesritningar tror jag att det blir lättare för inblandade projektörer och beställare att lägga grunden för en bra slutprodukt och för anläggningar som fungerar för både fastighetsägare och verksamhet säger AnnaCarin.

Boken presenterades för första gången på Vårdträffen som anordnades av SBF i slutet av 2014, och fokus vid diskussionerna efter föredraget låg mycket på kommunikation och samarbete, och på att hitta felkällor och svaga länkar i styrningar från brandlarmet redan på ritbordet.

AnnaCarin Carlén  
Fotograf: Marit Solblad Källa: Brandskyddsföreningen
.