Erik tog hem priset!

2013-12-03

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anordnar varje år en uppsatstävling för att stimulera forskning inom området samhällsskydd och beredskap. Sveriges alla högskolestudenter bjuds in och uppsatserna ska ha ambitionen att tillföra ny kunskap och nya infallsvinklar, vara lösningsorienterade och ha ett användarperspektiv.

I år gick priset till Erik Sävmark, medarbetare på Brandkonsulten AB, tillsammans med Joachim Holmström på COWI för deras examensarbete Talat utrymningsmeddelande – optimerad utformning utifrån fullskaleförsök.

- Vi är väldigt glada över priset! Det känns fantastiskt roligt att bli uppmärksammad för det arbete och den tid vi har lagt ner på vårt examensarbete. Vi visste inte om att vår handledare på LTH hade skickat in uppsatsen men uppenbarligen så var det klokt gjort!

Brandkonsulten AB säger grattis till både Erik och Joachim!

.