Brandkonsulten stödjer UNHCR

2015-09-08

Brandkonsulten har beslutat att skänka 50.000 kronor till UNHCR, FN:s flyktingorgan. 

- Flyktingarnas situation är något som berör oss alla, och det känns självklart för oss på Brandkonsulten att bidra. Vi stödjer sedan tidigare Världsnaturfonden och Vi-skogen, så med tanke på den rådande situationen i världen känns det naturligt att även stödja UNHCR och det viktiga arbete som de bedriver. Vi hoppas nu att våra branschkollegor gör likadant så att vi gemensamt bidrar till en ännu större insats, säger Anders Karlsson, Brandkonsultens VD.

 
.