Brandkonsulten fortsätter att växa

2016-10-07

Brandkonsulten AB fortsätter att växa med inte mindre än tre nya ansikten i konsultgruppen.

Peter Persson är utbildad brandingenjör vid Luleå tekniska universitet och kommer att förstärka vårt lokalkontor i Umeå. Peter har tidigare arbetat hos Säkerhetspartner Norden AB.

Gabriella Södergren är utbildad civ ing i samhällsbyggnad, brand och risk vid Mälardalens högskola. Hon är därmed vår andra rekrytering med denna bakgrund.

Lars-Olof Björkstad är utbildad brandingenjör och civ ing i brandteknik vid Luleå tekniska universitet. Han har dessutom även läst räddningstjänstutbildning för brandingenjörer. Lars-Olof kommer närmast från en anställning hos Sweco Norge AS.

- Det känns väldigt bra att vi har lyckats så bra med rekryteringen till både vårt huvudkontor i Stockholm och till vårt nyöppnade lokalkontor i Umeå som i och med anställningen av Peter får en flygande start, säger VD Anders Karlsson.

     
 Peter Persson  Gabriella Södergren  Lars-Olof Björkstad
 Fotograf: Marit Solblad    

 

.