Brandkonsulten AB stöder Världsnaturfonden

2014-04-22

Som ett led i Brandkonsulten ABs miljöarbete har 10000 kr skänkts till Världsnaturfonden WWF:s arbete för att rädda Östersjön.

I WWF:s arbete ingår bland annat att skydda Östersjön från överfiske, stoppa övergödningen, stoppa farliga utsläpp av miljögifter, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp.

- Med en sådan närhet till detta fina innanhav känns det positivt att kunna biträda Världsnaturfondens arbete menar företagets miljöansvarige, brandingenjör Fredrik Skarander.

.