Brandkonsulten AB projekterar höga byggnader

2012-10-05

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB medverkar för närvarande i ett flertal höga byggnader i Stockholmsområdet. Vår ambition är alltid att i samråd med byggherren komma fram till robusta och flexibla lösningar som ska ha en hög tillförlitlighet över tid. I projekteringen av höga byggnader (över 16 våningar) krävs alltid analytisk dimensionering vilket innebär att utöver grundkraven i BBR beaktas även de särskilda problemområden som högre byggnader medför.

Det finns möjligheter att utforma brandskyddet på olika sätt beroende på vilken strategi som väljs och byggnadens förutsättningar i övrigt. Vi förordar alltid att höga byggnader förses med automatisk vattensprinkler som ger ett avsevärt tillskott till byggnadens totala säkerhet. Om aktiva och passiva säkerhetssystem tillförs höjs säkerhetsnivån och i vissa fall har det bedömts som möjligt att utforma byggnader över 16 våningar med ett enda trapphus. I de fall alternativa utformningar görs analyseras alltid vald lösning noggrant så att den inte påverkar den totala säkerheten i byggnaderna.

Den analytiska dimensioneringen innebär ofta att säkerhetsnivån i höga byggnader kan bedömas som avsevärt högre än i lägre byggnader med samma användningsområde. Som exempel kan nämnas att det i dagsläget pågår projektering av det som kommer bli Stockholms högsta bostadshus med 120 meters höjd.

- Vi har i detta fall i samråd med byggherren och med hänsyn till byggnadens höjd, storlek och användning valt en mycket robust lösning menar handläggande brandingenjör Fredrik Magnusson.

Brandskyddstrategin omfattar självklart automatisk vattensprinkler men dessutom två särskilt väl utformade trapphus med dubbla brandslussar, samt en brandhiss.

- Vår uppfattning är därmed att detta inte bara kommer bli Stockholms högsta utan också säkraste bostadshus, avslutar Fredrik.

.