Brandkonsulten AB klimatkompenserar

2016-01-13

Brandkonsulten AB har för år 2015 skänkt 10000 kr till Naturskyddsföreningens arbete med att bevara värdefull naturskog i Sverige. Bidraget har medfört att 500 m2 hotad naturskog har räddats.

Tackbrev från Naturskyddsföreningen

 

.