Brandkonsulten AB klimatkompenserar!

2015-03-20

Som ett led i Brandkonsulten ABs miljöarbete har 10 000 kr skänkts till Vi-skogen. Pengarna gör det möjligt för fler småbrukande bönder i östra Afrika att ställa om till ett hållbart jordbruk. Träd och grödor planteras tillsammans, vilket ökar skördarna och i sin tur böndernas inkomster. Träden hjälper familjerna att bli självförsörjande.

.