Årets Stipendiater i Lund

2017-11-06

Fredagen den tredje november var Brandkonsulten på plats i Lund för att traditionsenligt delta i årets examensmiddag för brandingenjörsstudenter. VD Anders Karlsson och gruppchef Lina Åteg hade det stora nöjet att dela ut Brandkonsulten AB:s stipendier till särskilt utmärkande studenter.

Stipendiet till Ove Petterssons minne på 15 000kr tilldelades Agnes Broholm, Bi14. Agnes har förutom att uppnå mycket goda studieresultat också, genom kritiskt och kreativt tänkande, visat prov på stor förståelse för det aktuella kunskapsområdet. 

Kjell och Åsa Fallqvists stipendium på 15 000kr tilldelades Sofia Månsson, Bi12/RH16. Sofia har under sin studietid, med stor entusiasm, varit tongivande i att skapa en trivsam miljö där alla kan känna sig hörda och sedda.

"Examensmiddagen är en fin högtid för alla studenter och deras anhöriga, och att få möjlighet att vara delaktig i denna tillställning är ett fantastiskt privilegium" - säger Anders Karlsson.

2017 markerar det 12:e året i rad som Brandkonsulten AB:s stipendier delas ut i Lund.

Anders Karlsson och Lina Åteg tillsammans med Agnes Broholm (t v) och Sofia Månsson (t h)
.