Anders Karlsson är nu certifierad sakkunnig

2014-04-08

Brandingenjör Anders Karlsson är nu certifierad sakkunnig inom brandskydd enligt Boverkets författningssamling, SAK3, BFS 2011:17.

Anders har certifierats i den högsta av två behörigheter, behörighet K. Detta innebär att han får utföra kontroll av byggnadsverk där brandskyddet projekterats med hjälp av ingenjörsmässiga bedömningar, metoder och beräkningar.

Det är långt ifrån alla projekt där denna kontrollfunktion krävs utan är först aktuellt om byggherrens egenkontroll inte räcker till.

- Det känns mycket bra att ha denna certifiering där vi nu kan möta våra kunders behov om och när det blir aktuellt menar Anders.

- Detta är ännu ett kvitto på att våra konsulter håller en hög nivå och jag ser denna certifering som ett bra komplement till vår företagscertifiering, menar företagets VD Kjell Fallqvist.

Brandkonsulten AB är det enda företag i Sverige som är certiferat brandkonsultföretag enligt SBF 2003:1, nivå K, högsta nivån. Kriterierna för certifieringen är utformade av Brandskyddsföreningen och företagscertifieringen utförs av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering.

.